myUNITED
 
menu

Bedrijfsprofiel

 

United Telecom NV is een 100% dochteronderneming van Artilium PLC, een aan de Londonse AIM beurs genoteerd fonds. Artilium PLC ontwikkelt softwaretechnologiën voor mobiele operatoren en zorgt ervoor dat United Telecom profiteert van de allernieuwste software ontwikkeld op het gebied van mobiele telecommunicatie.

Wij richten ons voornamelijk op de residentiële markt, alsook op de kleine en middelgrote zakelijke markt. Door onze transparante prijsstelling, een individuele customer care en de “triple play aanbieding”-strategie zijn wij een sterke speler in ons segment.

Als gevestigde Belgische reseller levert United Telecom vaste en mobiele telefonie en VDSL-producten van hoge kwaliteit. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Rotselaar, met een vestiging in Lommel.

Contact

 

Benaming: United Telecom NV
Maatschappelijke zetel: Wingepark 5B bus 302, 3110 Rotselaar

Telefoon: +32 16 44 92 31
Fax: +32 16 44 81 25
E-mail: info@united-telecom.be

BTW / RPR Leuven: BE 0446.133.484
IBAN:BE74 412-7172691-07
BIC: KREDBEBB

Kantoor Lommel
Michiel Jansplein 28 – Vivaldi Galerij
3920 Lommel
Telefoon: +32 11 55 31 55

Klachten

 

Klachten dienen via alle mogelijke schriftelijke middelen te worden overgemaakt en duidelijk en gemotiveerd te worden opgesteld, desgevallend met vermelding van het betwiste bedrag. De klachten dienen bovendien, om in overweging genomen te kunnen worden, binnen de maand na de factuurdatum aan United Telecom overgemaakt te worden:

Per brief : Wingepark 5B bus 302, 3110 Rotselaar
Per fax : 016/44 81 25
Via e-mail: info@united-telecom.be
Per telefoon : 016/44 92 31

Wanneer U niet akkoord gaat met de beslissing over Uw klacht, kunt U zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. Contactgegevens Ombudsdienst: Bischoffsheimlaan 29-35, 1000 Brussel of www.ombudsmantelecom.be. Indien Uw klacht ontvankelijk verklaard wordt door de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, worden geen administratieve kosten aangerekend en wordt de inningsprocedure opgeschort tot een maximale periode van vier (4) maanden vanaf de indiening van de klacht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. Bij aanhoudende kwaadwillige of hinderende oproepen kunt U zich eveneens richten tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

Voor Consumentengeschillen die voortvloeien uit e-commerce kunt u terecht op het Europese ODR Platform via de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/alternatieve/om-verder-te-gaan/mogelijke-alternatieve/het-europese-odr-platform. ODR is een afkorting voor Online Dispute Resolution, Engels voor onlinegeschillenbeslechting. Het betreft een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. Een klacht indienen kan via de website: http://ec.europa.eu/odr/.